Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp triển khai giải quyết và hướng dẫn hồ sơ lĩnh vực Nhà đất; Đăng ký tạm trú tạm vắng trực tiếp.Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình
HOTLINE: 028.38.837.796

THÔNG BÁO


  • Quận 12 tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo. 1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công 3. Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, an ninh... 4. Phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 5. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công vụ, chỉ đạo cán bộ, công chức thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân 6. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào các hoạt động của cơ quan... 7. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đồng bộ, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng của các doanh nghiệp trước pháp luật. 8. Triển khai có hiệu quả, nền nếp nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống thể chế và các thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 9. Tiếp tục công tác đào tạo nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc. 10. Công khai công tác quy hoạch, kế hoạch, tài liệu pháp lý của Thành phố và Quận trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. 11. Công khai minh bạch bằng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử hoặc văn bản niêm yết tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính vế thời gian, chi phí, quy trình thủ tục... 12. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa các cơ quan chính quyền với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức: tiếp xúc trực tiếp, thông qua hệ thống trang thông tin điện tử, đường dây nóng của cơ quan...để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và tháo gỡ kịp thời. 13. Tổ chức đánh giá sự hài lòng của các doanh nghiệp sau khi giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó nêu rõ các lý do chưa hài lòng để chấn chỉnh và khắc phục.


  • Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp ban hành kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 03/10/2018 về việc tổ chức thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình đợt 2 năm 2018: 1. Tổ chức thu gom tại 02 điểm: - Trị sở Văn phòng Khu phố 6 - Trụ sở Văn phòng Khu phố 9 2. Thời gian thu gom: ngày 06-07/10/2018


  • 1. Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp triển khai hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính nhà - đất; đăng ký tạm trú tạm vắng, nhập khẩu trực tiếp tại phòng Tiếp Công dân trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp vào sáng thứ sáu hằng tuần. Cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhu cầu liên hiện trực triếp bộ phận Tiếp Công dân vào sáng Thứ Sáu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 hằng tuần sẽ được giải quyết.
    2. Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký khai tử tại nhà từ ngày 01.3.2017.
    3. Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp thông báo về thu các nguồn quỹ trên địa bàn phường năm 2017.


  • Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2017); Kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017); Kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh ( 28/3/1976 – 28/3/2017); Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam ( 28/3/1935 – 28/3/2017); Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận 12, phường Tân Chánh Hiệp (01/4/1997 – 01/4/2017).